Begin jaren negentig startte Alex Dooper, in een loods van zijn ouders zijn bedrijf. Nadat de vorige baan op het labaratorium van een verffabriek niet meer de verwachte voldoening bracht werd de start van een nieuw schildersbedrijf in 1990 een feit. Het bedrijf groeide snel en dit leidde in 1996 tot de bouw van een nieuw bedrijfspand met een woning in het dorp onder de rook van Bolsward. Inmiddels werken er zes tot acht mensen die ook in de winterperiode in dienst worden gehouden.

Restauratief schilderwerk
Tot de eerste grote opdrachten behoorde de restauratieve schilderbeurt van de katholieke kerk in het eigen dorp. Een mooie klus. Dergelijke opdrachten vragen niet alleen kennis van zaken maar ook precisie. Eerst moet onderzocht worden welke kleuren voor het schilderen van de kerk moeten worden gebruikt. Dit is een uitgebreid onderzoek omdat vaak gevraagd wordt de originele kleur weer toe te passen. In de praktijk betekent dit het teruggaan naar de eerste verflaag waarbij het onderscheid maken tussen de dunne verflagen een grote kennis vereist. Vervolgens wordt zo goed mogelijk de samenstelling van de verf achterhaald om zo zelf de kleur te mengen.
Gerestaureerde gebouwen zijn o.a. de kerk in Wolsum, de kerk in Oosterbierum, Landhuis Donia-State, de kerk in Wons en diverse particuliere woningen.

Bladgoud
Nadat in de loop der jaren bekendheid werd verkregen met een aantal aansprekende projecten weten ook steeds meer architecten en aannemers het bedrijf te vinden. Andere kostbare projecten waarin precisie, geduld en vaardigheid een grote rol speelden dienden zich aan. Veel kerken hebben bijvoorbeeld een windvaan of een bol op de kerktoren die opgeknapt moet worden met behulp van bladgoud. Dit werk is ook bij Dooper in vertrouwde handen.

Bedrijven
Naast het restauratieschilderen van kerken en woonhuizen worden ook steeds meer schilderactiviteiten in de richting van het bedrijfsleven ontplooid. Zo is vorig jaar een van de grotere Friese transportbedrijven van glas voorzien en geschilderd. Die opdracht werd uitgevoerd conform hoge eisen die de brandweer vandaag de dag stelt. Zo is het kantoor voorzien van zestig minuten brandwerend dubbel HR++ beglazing. Daarvoor al werd onder andere de bekende friese horeca-uitspanning in Oranjewoud geschilderd. Ook in de professionele bedrijfssector en detailhandel is de naam bekend geworden. Steeds meer architecten en aannemers komen in Blauwhuis een prijsopgaaf vragen. Vaak wordt de klus dan ook aan ons toegewezen. Omdat het schilderwerk vaak de laatste stap is voor het opleveren van een winkel of complex is de tijdsdruk vaak groot. Dit mag uiteraard niet ten koste gaan van de kwaliteit. Immers een goed geschilderd pand werkt net als een goed verzorgd visitekaartje. Het maakt dat de eerste indruk positief is.